Wednesday, November 16, 2016

Регистрационни карти на обекти на Модерното движение в България

Историята на ДОКОМОМО България е публикувана
в сп. Архитектура № 1/2010 г. в статията на Л. Стоилова
"Модернизмът - вчера, днес, утре"
както и
http://20c-arch-bg.blogspot.bg/2016/08/1994.html
http://20c-arch-bg.blogspot.bg/p/regionalismus-contra-moderne_28.html

Доц. д-р арх. Добрина Желева Мартинс Виана е съставила карти на жилищните комплекси "Яворов" и "Илинден" в София.
Публикации с изследванията на Д. Желева Мартинс върху модерното градоустройство са представени на личния блог на авторката:
включително и в сборника на DOCOMOMO International - The Other Modernisms.

По-долу е представен списък на 
24 ДОКОМОМО регистрационни карти на обекти на модерното движение в България,
по които са работили арх. Петър Йокимов и арх. Любинка Стоилова
и които са представяни пред международни органи.Friday, November 4, 2016

THAT EXCEPTIONAL ONE - in memory of Milka Bliznakov (20.09.1927 - 04.11.2010)

В памет на проф. арх. Милка Близнакова (20.09.1927 - 04.11.2010) -
основател на Международния архив на жените в архитектурата към 
Технологичния институт и Щатски университет във Вирджиния, САЩ
http://20c-arch-bg.blogspot.bg/2010/11/milka-bliznakov.html

Architecture has often been, and in many ways still is, a male dominated profession. 
Early female pioneers in architecture were deemed "that exceptional one" based on a quote from Pietro Belluschi, FAIA stating
"If [a woman] insisted on becoming an architect, I would try to dissuade her. If then, she was still determined, I would give her my blessing - she could be that exceptional one."
Virginia's exceptional one was Mary Brown Channel.
https://vtspecialcollections.wordpress.com/2014/05/02/that-exceptional-one-mary-brown-channel

Milka Bliznakov is THAT EXCEPTIONAL ONE
who has founded The International Archive of Women in Architecture
at Virginia Tech, VA, USA.


Ephemera as evidence: 
Uncovering glimpses of women in design historyhttps://vtspecialcollections.wordpress.com/category/international-archive-of-women-in-architecture-iawa/

Milka’s Legacy- The Passion for Studying Women in Architecture Lives On

https://vtspecialcollections.wordpress.com/2014/06/27/milkas-legacy-the-passion-for-studying-women-in-architecture-lives-on/